سامانه پذیرش دانشگاه مجازی المصطفی (ص)

▼ فارسی - FA

انتقالی

انتقالی

مقطع تحصیلی: کارشناسی
زبان ارائه: فارسی
هزینه دوره: بر اساس کشور محل سکونت متغیر استمشخصات دوره

نام دوره انتقالی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زبان ارائه فارسی
گواهی پایان دوره دارد
مدت دوره 8 ترم تحصیلی