سامانه پذیرش دانشگاه مجازی المصطفی (ص)

▼ فارسی - FA

رابطین جذب

رابطین جذب

مقطع تحصیلی: کوتاه مدت
زبان ارائه: فارسی


مشخصات دوره

نام دوره رابطین جذب
مقطع تحصیلی کوتاه مدت
زبان ارائه فارسی
گواهی پایان دوره ندارد
مدت دوره